Korzyści dla Kupujących

Korzyści dla Kupujących


-każda nieruchomość jest starannie sprawdzana, wykonywane są oględziny na nieruchomości, pomiary powierzchni oraz plan, weryfikowany jest stan prawny przez sprawdzenie podstawy nabycia lub księgi wieczystej oraz fakt czy osoba sprzedająca jest właścicielem lub czy posiada umocowanie do sprzedaży,

-w razie chęci zakupu przestawiane są bezpieczne, skuteczne i wielokrotnie sprawdzone rozwiązania,

-współpraca z najlepszymi doradcami kredytowymi, kancelariami prawnymi oraz profesjonalistami z innych branż zapewnia kupującym dostęp do najwyższej jakości usług na najlepszych warunkach w szybkim czasie,

-organizacja przedwstępnej oraz końcowej umowy sprzedaży,

-dbałość o przedłożenie aktualnych dokumentów potwierdzających brak obciążeń na sprzedawanej nieruchomości (w przypadku mieszkań: zaświadczenie o braku zaległości w opłatach oraz braku zameldowanych osób),

-pomoc przy wydaniu nieruchomości.